Основни характеристики на митологичната и фолклорната устна култура План на тема 3

1. Култура, митология, устна словесност

1.1. Що е култура? – Цялостна система от значения, идеи, ценностни представи, оформени в сложна йерархична система. Културата е глобален възглед за света на една общност от хора.

1.2.Близостта между митологичните и фолклорните текстове:

– съществуват устно

– носят традиционни идеи

– имат сходни представи за човешкото и отвъдното

1.3. Митологията – основа на всички форми на устната словесност

1.4. Що е митология? – Архаична форма на художествено съзнание на човека, съдържаща в себе си в неразчленен (синкретичен) вид цялото познание на обществото: морал, право, религия, естетика, философия, наука, поезия

2. Синкретизъм. Типове синкретизъм.

2.1. Понятието синкретизъм – „съединеност”, слятост, неразчлененост

2.2.Синкретично мислене

2.3 Синкретизъм в изкуството (т.н. първобитен синкретизъм на изкуството)

2.4.Идеологически синкретизъм – съвкупността от религиозни, донаучни представи, знания за света и природата, неразчленени помежду си изкуства (музика, танц, изобразително изкуство, словесност).

2.5. Едновременност на създаване, изпълнение и възприемане на устното произведение – друг аспект на понятието синкретизъм.

3. Преход от митология към фолклор. Връзка между двата типа словесност.

3.1. „Приземяване”, десакрализация на словото

3.2. Разширяване на аудиторията – целият колектив, „непосветените”, т.е. профаните. Превръщане на словото от сакрално в профанно.

3.3. Тематична преориентация – от космологичния патос на мита към проблемите на патриархалната общност:

– охраняване на културното пространство

– връзката на човека с продуциращите сили на природата

– нравствено-етичните норми

– общуването със света на мъртвите и т.н.

3.4. Отделяне от ритуала

3.5. Отслабване на вярата в „истинността” на митологическите събития и съзнателно развиване на измислицата.

3.6. Замяна на:

– митическите герои с обикновени хора

– митическото време (циклично, повтарящо се, антиисторично) с неопределено

– пренасяне на вниманието от колективната съдба към съдбата на отделния индивид

4. Фолклорно-митологична ситуация на общуване

4.1. Авторът е анонимен, а текстът – вариативен

4.2. Авторът не се стреми да променя възгледите на уадиторията

4.3. Съдържанието преповтаря утвърдени истини и традиционни представи и идеи за света и човека, като ги поднася в позната форма.

5. Функциониране на фолклорния текст

5.1. Колективно възприемане от еднородна като съзнание аудитория

5.2. Публичност

5.3. Празничност

5.4. Оповестяване на универсални истини и правила за живеене, липса на алтернативни гледни точки

Advertisements

2 Responses to “Основни характеристики на митологичната и фолклорната устна култура План на тема 3”


  1. 2 Елена октомври 13, 2010 в 12:30 pm

    Здравейте! Моля да ме извините, че едва сега коментирам Вашия блог. Наистина е много добър! Подкрепям мнението на останалите мои съученици!

    Поздрави: Елена


Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Промяна )

Connecting to %s
Здравейте на всички и добре дошли!
Advertisements

%d bloggers like this: