Типологична и хронологична последователност в развитието на различните видове словесност План на тема 2

1.   Устна и писмена словесност (класификация от гледна точка на характера на художествената комуникация – създаване, предаване и възприемане на словесното изкуство)

1.1. Устна словесност – плод на фолклорно-митологичното съзнание

1.2. Писмена словесност – развива се тогава, когато писмеността става достояние на колектива. Продукт на писмената словесност е литературата.  (Думата „литература” произхожда от латинската дума „littera”, която означава „буква”)

1.3. Липса на ясна граница между устния и писмения етап от развитието на словесността. Причини:

1.3.1. Голяма част от „потребителите” на словото не познават писмеността

1.3.2. На най-ранния етап от появата си азбуката се възприема като нещо сакрално (свещено), поради което в началото е достояние само на жреци и прорицатели.

1.4. Любопитни факти:

1.4.1. Към средата на второто хилядолетие Пр. Хр. гърците се настаняват на територията на днешна Гърция и създават микенската цивилизация (по името на град Микена). Тогава използват сричково писмо, известно под името линеар Б. Разчетено е чак през 1953 г.

1.4.2. Старогръцката азбука е създадена на основата на финикийското писмо през IX -VIII в. Пр. Хр.

1.4.3. Почти три века по-късно литературата продължава да се разпространява и възприема устно, като запазва и своя ритуално-празничен характер

1.4.4. Същинска читателска аудитория (много ограничена) се появява чак през епохата на елинизма (III-I в. Пр. Хр.)

1.5. При прехода от родово-племенно към държавно устройство родовите (неписаните, устно предаваните) морални и нравствени норми се подменят от държавните (писаните) закони. Случаят „Антигона”.

2.  Типологична и хронологична последователност в развитието на различните видове словесност

2.1. В хронологичен план (диахрония, диахронен план, последователно във времето) имаме движение от мит към фолклор и от фолклор към литература, от устно към писмено слово. Тази последователност е обусловена от промяната на типа съзнание.

2.1.1.. Специфика на прехода от мит към фолклор:

– въвеждане на нови тематични акценти

– нови герои

– нови изразни средства

– нова (разширена) слушателска аудитория

– десакрализация на словото

– Но! – запазване на основни модели за разказване и опоетизиране

2.1.2. Активно взаимодействие на литературата с мита и фолклора

2.1.3. Несъвършенство на хронологичния подход (хронологична разколебаност на явленията)

2.2. Типологичният подход (планът на синхронията, на едновременността) – митът, фолклорът и литературата като различни светогледни системи за възприемане, описание и възпроизвеждане на света чрез слово

2.2.1. Критерии за съпоставка на трите словесни системи:

– идеологическа ориентация

– формите на създаване и битуване

– среда на разпространение

– начин на възприемане

– степен на сакралност

– отношение към истинността на разказваното (митос – епос – логос)

– авторство

-проблемни ядра

2.2.2. Основни изводи от съпоставката

2.3. Словесното изкуство – израз на художествените потребности на обществото и „компас” за индивида в търсенето на собствената му идентичност

Advertisements

0 Responses to “Типологична и хронологична последователност в развитието на различните видове словесност План на тема 2”  1. Вашият коментар

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: